DISCLAIMER WIMPERWONDER/URVASHI’S BEAUTY PARLOUR/UBEAUTY/URVASHI THE MEHNDI ARTIST

 

Website www.wimperwonder.nl en alle onderliggende pagina’s;

 

Gebruiker: bezoeker van de website;

Bedrijf: WimperWonder, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WimperWonder en U.U. Ramoutar is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.

Het intellectueel eigendom berust bij WimperWonder en U.U. Ramoutar.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die zijn ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist te mogen claimen of te veronderstellen.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige mededeling vooraf.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist werkt de inhoud van de website regelmatig bij en houdt deze actueel. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op onze website.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour /Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook geleden door het gebruik van de informatie op onze website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Wanneer je behandelingen bij WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist neemt, is dit op vrijwillige basis en eigen risico. Nieuwe klanten ondertekenen hiervoor een behandelovereenkomst.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet aansprakelijk voor verlies,diefstal,of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de client heeft meegebracht naar de salon.

WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, lichamelijk letsel binnen en buiten ons pand aan klanten, noch voor schade aan goederen binnen en buiten ons pand (fiets, auto e.d.), noch voor diefstal binnen en buiten ons pand van klanten van WimperWonder/Urvashi’s Beauty Parlour/Ubeauty/Urvashi The Mehndi Artist.